Zoisit

  • 43 SEK

Magiskt vacker och gnistrande Zoisit med inslag av Rubin, stora! Mått: 2 - 3 cm. Ursprung: Tanzania.

Magiskt vacker och gnistrande Zoisit med visst inslag av Rubin.

Mått: ca 2 - 3 cm

Ursprung: Tanzania

Attribut: 

Önskar du att du återfick din kraft och började fokusera på det som verkligen är viktigt för dig? Då är detta stenen som kan hjälpa dig med det! Låt denna vackra zoisit med rubin förvandla negativ energi till positiv. Eller varför inte låta den vara din dagliga påminnelse om den kraft du kan återhämta genom att befinna dig i naturen och ta del av dess magiska vibrationer. En fantastisk framgångssten, låt den vara med på din egen resa till framgång!

Chakra: Hjärtchakra och Rotchakra

Främjar och balanserar: Kärlek, medkänsla, ömhet och självacceptans (Hjärtchakra). Jordning, övergripande hälsa, stillhet och stabilitet (Rotchakra).

Kemi:

Zoisit är ett mineral, som påminner om epidot och som är ett silikat av kalcium och aluminium. Den upptäcktes 1805 av baron Sigmund Zois von Edelstein, därav namnet. Inte förrän 1954 fann man stenar i ädelstenskvalitet av denna sten. I Tanzania hittade man en blå sten och varieteten kom senare att kallas Tanzania. Den kemiska formeln för Zoisit är Kalciumaluminiumsilikat Ca2Al3[O(OH)(SiO4)Si2O7]

*Alla stenar är produkter av naturen. Detta gör att de kan variera stort till både utseende, färg, form och storlek. Ingen garanti för förekomst av rubin kan ges.