Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

Okenit

Okenit är en sällsynt kalciumsilikathydrat med ett unikt trådformigt utseende som liknar bomull eller hår. Det varierar i färg från vit till grå och bildas oftast i geoder. För samlare är okenit högt värderat för sitt fascinerande utseende, men det kräver varsam hantering på grund av sin skörhet. Inom andligheten tros okenit främja inre frid, känslomässig läkning och personlig utveckling. Det sägs underlätta självrannsakan och frigöra känslomässiga blockeringar, vilket stöder andlig tillväxt. Upptäck mer om okenits unika egenskaper och dess förmåga att skapa en lugnande atmosfär.